Inschrijven

Gratis proberen

Zin om eens kennis te maken met het badminton? Kom gewoon naar één van onze speeldagen en vraag om iemand van het bestuur. Ook nieuwe jeugdspelers mogen op één van de trainingsmomenten langs komen en één van de trainers aanspreken.

Als nieuw lid kan je vooraleer je je inschrijft bij onze club een 3 -tal keer gratis komen meespelen.

Proefabonnement voor € 30 (enkel voor nieuwe volwassen recreanten)

Nieuwe recreanten die de smaak te pakken hebben, kunnen zich inschrijven voor het eenmalig proefabonnement voor €30. Hiermee kan u gedurende 3 maand bij ons in de club komen spelen (alle speelgelegenheden). Indien u na deze 3 maand besluit om verder te spelen, kan u het resterende bedrag van het lidgeld betalen. Inschrijven voor het proefabonnement kan hier.

Inschrijvingsprocedure

Inschrijven kan op de volgende manier (zowel voor volwassenen als voor jeugdspelers):

Indien je het inschrijvingsformulier hebt doorgestuurd en je het lidgeld hebt betaald, krijgt u een bevestiging van uw inschrijving (met onder andere uw lidnummer bij Badminton Vlaanderen).

Let op: Zowel de overschrijving als het invullen van het inschrijvingsformulier moeten voltooid zijn alvorens de inschrijving kan geregistreerd en de verzekering in orde kan gebracht worden. Dit geldt ook bij een herinschrijving als je het vorige jaar geen lid was bij de club.

Indien er contactgegevens wijzigen tijdens het jaar (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres…) gelieve dit dan te melden aan één van de bestuursleden.

Lidgeld 2018 Jeugd

Jeugd

BE80 8916 0403 5477

BIC VDSP BE 91

Jeugd

< 10 jaar

Jeugd

beginners/ recreatief

Jeugd

selectie

Jeugd

Competitie

september 2018 – december 2018

€ 55

€ 70

€70

+ €30 voor 15 trainingen (2u, sept - dec)

 

 Januari 2018 - december 2018

€ 110

€ 150

€150

+ € 30 voor 15 trainingen (2u, jan- mei)

+ €30 voor 15 trainingen (2u, sept-dec)

€180

 

Lidgeld 2018 Volwassenen

Volwassenen

BE19 8916 0400 9512

BIC GEBA BE BB

Recreanten

G-sport

Competitie

Toernooi

januari 2018 - december 2018 * € 110 € 90 € 180 € 130

 

* Inschrijvingen tijdens het jaar zijn zonder probleem mogelijk. De kostprijs wordt dan berekend à rato van het aantal resterende maanden in het kalenderjaar en de aansluitingskost bij de badmintonbond voor deze periode.

Het lidgeld bestaat onder andere uit een vaste verzekeringsbijdrage (€ 15,45 voor recreanten & jeugd / € 29,10 voor competitiespeler). Voor jeugdspelers is dit bedrag inclusief trainingen. Trainingen voor recreanten en competitiespelers komen minder voor en afhankelijk van de kostprijs voor de club kan daar een kleine extra bijdrage voor gevraagd worden indien je deze wil bijwonen. Voor G-sport is er bijna wekelijks een losse vorm van training voorzien zonder extra kosten.

Toernooispelers zijn spelers met een competitielidschap zodat ze rankingtoernooien kunnen spelen, maar geen interclubcompetitie meespelen.

 

Sportkorting ziekenfonds

Bij de meeste ziekenfondsen krijg je ook een deel van je lidgeld terugbetaald. Hieronder kan u de formulieren voor de meeste vinden. U dient uw persoonlijke gegevens en het betaalde bedrag in te vullen en het formulier door onze jeugdcoördinator of bestuurslid laten bestempelen en ondertekenen voordat je die opzendt naar je mutualiteit.

Familiale korting

Indien verschillende naaste familieleden (broer, zus, moeder, vader en echtgenotes) samen in januari inschrijven in onze badmintonclub, wordt een familiekorting toegekend.

Deze bedraagt 10% op het totale inschrijvingsbedrag. Dus bijvoorbeeld:

- Een moeder speelt competitie

- Een vader speelt recreatief

- Verder speelt ook nog hun kind bij de U10

Het volle bedrag is in dat geval 180 + 110 + 110 = 400 euro, maar door de familiekorting wordt dit 0.9 * 400 = 360 euro.

Bij inschrijving in de tweede helft van het jaar van een extra familielid wordt het extra kortingsbedrag gedeeld door 2.

Speciale korting voor gemotiveerde jeugdspelers !

Jeugdspelers (tot 19 jaar) die in hun enkelklassement stijgen naar hun nieuwe maximum, krijgen een mooie korting als ze zich het volgend jaar inschrijven, op voorwaarde dat ze meespelen in één van onze competitieploegen. De speler in kwestie krijgt een waardebon t.w.v. € 30.

 
 


Felien fier op eerste plaatszomerkampJonathan en PetraSarahSimon en Manon